Ofis kavramı şekil değiştiriyor

Ofis kavramı şekil değiştiriyor

Ofis kavramı şekil değiştiriyor

%94 İş-Yaşam dengesinin yaratılması ve sürdürülmesi için Hibrit çalışma modeli uygulanması en çok planlanan model olarak önem kazanıyor.


PwC Uzaktan Çalışma anketinin sonuçlarına göre; çalışanların %71, şirketlerin ise %83’ü uzaktan çalışmaya geçişte başarılı olduklarını düşünüyor ve çalışanlar, işverenlerin beklentilerine nazaran daha geç ofise dönmek istiyor.

Hibrit çalışma 94%

Uzaktan çalışma 76%

Esnek çalışma saatleri ve programı 71%

Yarı zamanlı veya standardın dışında çalışma modelleri 44%

Kariyer molası 21%

 

Kaynak: https://www.pwc.com.tr/insan-kaynaklari-liderlerinin-gundemi

PwC Talent Trends 2020 

https://webrazzi.com/2021/04/09/pwc-turkiyenin-arastirmasina-gore-ik-liderlerinin-yuzde-94u-hibrit-calisma-modelinin-kalici-olacagini-belirtti/